Hortex Naturalnie

18 września 2017
Hortex Naturalnie

18 września br. pracownicy firmy Hortex wraz z uczniami zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze biorą udział w akcji Hortex Naturalnie, w ramach której odbędzie się piknik ekologiczny, wspólne sprzątanie lasu oraz lekcja pokazowa z sadzenia drzew leśnych. Akcja odbywa się we współpracy z firmą Eko-punkt oraz Nadleśnictwem Przysucha na jego terenie.

Celem akcji „Hortex Naturalnie” jest kształtowanie postaw proekologicznych, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz recyclingu opakowań. Pracownicy Hortex wraz z uczniami włączą się w sprzątanie terenu zielonego oraz w lekcji pokazowej z sadzenia drzew, a podczas pikniku ekologicznego zapoznają się z tematyką związaną z odpadami opakowaniowymi i ich recyclingiem.

Dzikie wysypiska śmieci powstające w lesie prowadzą do zaburzeń funkcjonowania drzewostanów i żyjących w nich organizmów. Pozostawione odpady z czasem zaczynają się rozkładać na skutek czego następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i grzybów. Torebki foliowe połykane są przez zwierzęta co prowadzi do ich śmierci, natomiast połknięte metalowe odłamki i szkło do okaleczenia. Ponadto dzikie wysypiska śmieci szpecą piękny krajobraz leśny i odstraszają przebywających w lesie turystów. O tym jak cennym i złożonym ekosystemie jest drzewostan uczestnicy pikniku przekonają się w trakcie pokazowego sadzenia drzew. Zapoznają się w tedy z poszczególnymi fazami rozwoju lasu i poznają sposoby jego pielęgnacji i zagospodarowania. – powiedział Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha Czesław Korycki.

Jako firma dużą wagę przywiązujemy do ochrony środowiska, chcemy być odpowiedzialnym członkiem społeczności lokalnej. Nasza akcja jest elementem budowania świadomości ekologicznej zarówno wśród młodzieży jak i naszych pracowników. W tegorocznej inicjatywie weźmie udział ok. 140 osób, posprzątamy m.in. ponad 2 kilometry leśnych dróg, a w ramach lekcji pokazowej dowiemy się w jaki sposób należy dbać o drzewa i jak je sadzić. Lasy to nie tylko zielone płuca naszej planety, ale także ochrona istniejących zasobów wodnych, wszyscy korzystamy z tego co daje nam Matka Natura i dlatego wspólnie powinniśmy o to dbać – powiedział Mirosław Graczyk, wiceprezes spółki Hortex Sp.zo.o.

Zaangażowanie Zespołu Szkół nr im. Ludwika Skowyry w akcję ekologiczną "HORTEX NATURALNIE" jest spowodowane przede wszystkim chęcią współpracy w realizacji bardzo ważnego w sensie społecznym przedsięwzięcia oraz potrzebą kształtowania wśród uczniów tematyki ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy. Tematyka pikniku wpisuje się w program wychowawczy szkoły, a niewątpliwie uczenie poprzez działanie daje najlepsze efekty zarówno działań dydaktycznych jak i wychowawczych - twierdzi Dyrektor Szkoły - Małgorzata Bednarska.

Podczas pikniku ekologicznego nasi animatorzy w ciekawy i przystępny sposób przekazują uczestnikom informacje o ekologii i ochronie środowiska. Udostępniamy także materiały informacyjne na temat selektywnej zbiórki i gadżety ekologiczne – powiedziała Anna Szymańska z firmy EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

Tagi

PLIKI