Zaangażowanie społeczne

Pomagamy

zaangażowanie społeczne.png

Firma wspiera liczne organizacje pożytku publicznego. Angażujemy się w działania na rzecz społeczności lokalnych – naszymi produktami wspieramy stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego, m.in. Caritas, Pożywienie – Darem Serca, Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń, Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta oraz Klub Sportowy Oskar w Przysusze. Co roku wśród pracowników zbierane są pieniądze na prezenty gwiazdkowe dla najbardziej potrzebujących (2014 – Szlachetna Paczka dla rodziny z Przysuchy, 2013 – Dom Samotnej Matki w okolicach Ryk, 2012 – Dom Dziecka w Skrobowie k. Skierniewic).

Edukujemy i rozwijamy umiejętności młodzieży

Z myślą o młodzieży, umożliwieniu jej zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych i tym samym zapewnienia jej lepszego przygotowania do potrzeb rynku pracy oraz rekrutacji Hortex rozpoczął współpracę ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi.

Hortex  prowadzi od 2012 roku współpracę z Zespołem Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Uczniowie z Technikum Mechanicznego w Przysusze (z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry) zapoznają się ze specyfiką pracy w warsztacie mechanicznym i automatyków podczas czterotygodniowych praktyk letnich. We wrześniu 2015r. praktykę zakończyła grupa uczniów z technikum mechanicznego, kolejna grupa rozpocznie praktyki w czerwcu 2016r. Najlepsi uczniowie po rekomendacji szkoły mają szanse na zatrudnienie w Zakładzie w obrębie obszaru produkcji, technicznego lub logistyki.

Studenci kilku Uczelni Wyższych corocznie odbywają praktyki i staże w Zakładzie w Skrzyńsku. Najczęściej są to studenci  takich kierunków jak: inżynieria produkcji, technologia żywności, chemia, mechanika i budowa maszyn.

Przedstawiciele Hortexu są członkami rady programowej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, gdzie współdziałają w ramach projektowania zmian w programie nauczania mających na celu lepsze przystosowanie absolwentów do rynku pracy.

We współpracy z Technikum w Skierniewicach w roku szkolnym 2017/2018 firma utworzyła klasę patronacką w zawodzie technik technologii żywności z obsługą maszyn przemysłowych. W ramach dualnego kształcenia łączącego praktykę z nauką teoretyczną, uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu produkcji żywności, nauczą się obsługi zaawansowanych technologicznie maszyn przemysłowych oraz poznają zautomatyzowane procesy produkcyjne. Zajęcia praktyczne na terenie zakładu będą odbywać się, co najmniej raz w tygodniu i dodatkowo uczniowie odbędą siedmiotygodniowe praktyki. Jeden z pracowników prowadzi lekcje z przedmiotów zawodowych na terenie szkoły. Najlepsi uczniowie otrzymają stypendia, a firma zaoferuje im zatrudnienie na wydziale produkcji.

Natomiast Zakład w Rykach w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i w ramach podpisanej umowy partnerskiej opiniował zasadność powstania nowego kierunku „Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane”. Dodatkowo studenci uniwersytetu mają możliwość obejrzenia zakładu, zapoznania się z technologią oraz praktycznym wdrożeniem systemów, jakości. Przedstawiciele zakładu podczas dni otwartych prezentują zakład i problematykę chłodnictwa z poziomu praktyki.

 

PLIKI