Pracownicy

Grupa Hortex zatrudnia ludzi, którzy są zaangażowani w realizację swoich zadań, współtworzą przyjazną atmosferę pracy, poszukują nowych rozwiązań dla biznesu oraz dbają o rozwój zawodowy i osobisty, czerpiąc m.in. z doświadczenia naszych długoletnich pracowników. Organizacji zależy na osobach, które osiągają wyniki i sukcesy zawodowe poprzez branie odpowiedzialności i poprawność realizacji własnych działań, rozpoznawanie możliwości skutecznego działania we właściwym momencie i z dotrzymaniem założonych terminów, a także potrafią szybko i pozytywnie reagować na zmieniające się wymagania, dostosowywać metody działania do nowych informacji i wyzwań oraz chętnie uczyć się nowych rzeczy.

W firmie wdrożony jest system zarządzania zasobami ludzkimi oparty na kompetencjach, transparentnych zasadach rekrutacji i selekcji, system ocen pracowników i wartościowania stanowisk pracy oraz programy związane z rozwojem talentów czy budowaniem zespołów projektowych. Standardy etyczne i zachowania określone są w kodeksie etycznym obowiązującym wszystkich pracowników oraz we wprowadzonej polityce antymobbingowej. Dla pracowników organizowane są imprezy integracyjne, pikniki.

pracownicy.png

 

PLIKI