Łańcuch dostaw

Tylko sprawdzone surowce

surowce hortex jabłka

DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW FIRMA ROZPOCZYNA JUZ NA ETAPIE ZAKUPU SUROWCÓW. Z PEŁNĄ STRARANNOŚCIĄ DOBIERA DOSTAWCÓW, KONTROLUJE UPRAWY I FIRNALNEI TRAFIAJĄCY DO NIEJ SUROWIEC.

Staranny dobór dostawców

W przypadku większości warzyw i owoców ich zakup kontraktowany jest przed sezonem. Dobór dostawców odbywa się zgodnie z przyjętymi procedurami i określonymi w nich kryteriami. Bierze się pod uwagę m.in. bezpieczeństwo w zakresie upraw, ilościowe i jakościowe wykonanie kontraktów z poprzednich lat, cenę, możliwość nawadniania i mycia wybranych warzyw. 

Dostawcy mają obowiązek respektowania wszystkich wymagań jakościowych firmy i wdrożonych systemów (np. ISO i HACCP). Grupa Hortex stara się zachować zasadę zakupu owoców i warzyw z terenów położonych najbliżej Zakładu. Niemniej jednak w kraju w naturalny sposób ukształtowały się regiony, w których ze względu na warunki glebowo/klimatyczno/strukturalne rolnicy specjalizują się w uprawach.

Ponad 90 procent surowców do produkcji mrożonek pochodzi od polskich producentów. Nieznaczny jest udział surowców, których w Polsce albo się nie wytwarza, albo ich uprawy są mało popularne. Na przykład komponenty do mieszanek chińskich. Wyjątek stanowi rynek rosyjski, gdzie ze względu na embargo surowce  pozyskiwane są lokalnie i z krajów nieobjętych zakazem importu. Firma zawsze dba o to by surowce pochodziły z wiarygodnego, sprawdzonego źródła, nie były modyfikowane genetycznie.

 

Koncentraty soków z owoców krajowych w więszkości firma produkuje sama, a w przypadku owoców cytrusowych kupuje od dostawców zlokalizowanych w południowych krajach.

Kontrola upraw

W Polsce w trakcie wegetacji specjaliści firmy ds. zakupów surowca kontrolują plantacje - sprawdzają zgodność prowadzenia uprawy z zaleceniami, stan plantacji pod względem nawożenia, nawadniania i zdrowotności. Firma posiada system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z pojawianiem się szkodników. Eksperci Hortex kontrolują dzienniki nawożenia i zabiegów ochrony roślin, które dostawcy zobowiązani są prowadzić na bieżąco, do każdej zakontraktowanej plantacji. Ponadto we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach firma organizuje szkolenia z zakresu produkcji i ochrony upraw. Instruktorzy z działów surowcowych Hortex na bieżąco pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z uprawami. Dzięki temu firma może być pewna, że warzywa spełniają wszelkie normy pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa. 

Sprawdzanie dostarczanego surowca

Każda dostawa jest kontrolowana pod względem jakościowym. Dostarczany do nas surowiec oceniany jest wstępnie jeszcze przed rozładunkiem – sprawdzamy, czy spełnia wymagania jakościowe określone w specyfikacjach. Ponadto zgodnie z naszymi procedurami sprawdzamy poziom pozostałości pestycydów, metali ciężkich oraz dla niektórych asortymentów azotanów. 

Ciekawostki
  • Ponad 90 procent naszych surowców do mrożonek kupujemy od polskich producentów
  • Z większością naszych dostawców pracujemy od kilkunastu lat
  • Dbając o jakość naszych produktów warzywa i owoce, badamy na zawartość blisko 200 różnych substancji
  • Soki, nektary i napoje produkujemy z ponad 30 różnych koncentratów i przecierów z owoców pochodzących z 20 różnych krajów, preferujemy dostawców z certyfikatem SGF
  • Sami wytwarzamy koncentraty owocowe m.in. z jabłek, owoców kolorowych

 

PLIKI