Oświadczenie Hortex w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie spółki Ren

19 kwietnia 2016

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez panów Andrzeja i Jana Kazimierza Pyłka, informujemy, że jedynym wspólnikiem Ren pozostaje Hortex Holding S.A. („Hortex”), a w skład Zarządu Ren wchodzą Remigiusz Czernecki (Prezes) oraz Michał Hryc i Andrzej Formas (Członkowie Zarządu) i tylko oni są uprawnieni do reprezentowania Spółki. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Rzekome odstąpienie od umowy sprzedaży udziałów spółki Ren oraz spółki Marywilska jest bezpodstawne i nie wywołało żadnych skutków prawnych. Hortex nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem jakichkolwiek swoich zobowiązań  wynikających z umowy sprzedaży udziałów. Hortex skorzystał natomiast z jednoznacznie i jasno przewidzianych umową uprawnień do obniżenia ceny w związku z wykryciem szeregu poważnych nieprawidłowości w spółce Ren, które stanowiły nieuprawnione świadczenia oraz złamanie zapewnień i gwarancji złożonych Hortex w umowie sprzedaży udziałów przez sprzedających. 

Ponadto, w związku z wykrytymi nieprawidłowościami obecny zarząd Ren skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedniego członka zarządu.  

 

W dniu 14 kwietnia br. byli właściciele (w towarzystwie ochroniarzy) wtargnęli do siedziby zarządu w Pęcicach próbując siłą usunąć obecny Zarząd, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją ze strony Zarządu, który wezwał policję oraz zgłosił popełnienie przestępstwa przez byłych właścicieli oraz przez inne osoby towarzyszące im w tym najściu.  Hortex podjął również szereg dalszych środków prawnych mających na celu uniemożliwienie drugiej stronie prowadzenia dalszych bezprawnych działań. 

Tagi

PLIKI