Hortex Holding S.A. („Hortex”) zakupił 100% udziałów w spółce Ren

02 kwietnia 2015

HORTEX HOLDING S.A. ("HORTEX") ZAKUPIŁ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REN SP. Z O.O. BĘDĄCEJ DRUGIM NAJWIĘKSZYM DYSTRYBUTOREM ŻYWNOŚCI MROŻONEJ W POLSCE.

W wyniku zawartej transakcji Hortex stał się również stuprocentowym właścicielem firmy dystrybucyjnej Marywilska oraz uzyskał współkontrolę nad spółkami Iglomen, Allfood oraz Chłodnie Europejskie. Dotychczasowi właściciele Ren i Marywilska zrezygnowali z pełnionych funkcji oraz zobowiązali się do niepodejmowania jakiejkolwiek działalności związanej z dystrybucją żywności mrożonej przez okres 3 lat.

Nowy właściciel powołał Remigiusza Czerneckiego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Ren. W skład nowego zarządu weszli również dotychczasowi menedżerowie spółki - Jacek Maciejewski (Dyrektor ds. Zakupów) oraz Michał Hryc (Dyrektor Finansowy). Za obszar sprzedaży w zarządzie Ren odpowiedzialny będzie Andrzej Formas.

W wyniku transakcji Hortex zaangażował się w grupę dystrybutorów żywności mrożonej o zasięgu działania obejmującym niemal całą Polskę i stanowiącą silną przeciwwagę dla grupy Iglotex. Celem Hortex jest stworzenie nowoczesnego, efektywnego systemu dystrybucji (obejmującego zarówno podmioty niezależne, jak i te powiązane kapitałowo z Hortex) skupionego na dystrybucji produktów z różnych kategorii żywności mrożonej. Taki system będzie aktywnie  współpracował z wszystkimi producentami markowej żywności mrożonej w celu zwiększenia penetracji rynku i istotnej poprawy jakości serwisu oferowanego sklepom i konsumentom. Wierzymy, że pozwoli to na zwiększenie konsumpcji całej kategorii wyrobów mrożonych, która kształtuje się w Polsce na nadal niskim poziomie na tle innych rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

Będąca częścią Grupy Hortex spółka Polski Ogród pozostaje (podobnie jak dotychczas) wyłącznie producentem mrożonych warzyw i owoców z własnym działem sprzedaży obsługującym na identycznych zasadach wszystkich dystrybutorów, w tym Ren i inne nabyte w ramach transakcji podmioty. Zaangażowanie Hortex w Ren nie zmienia podejścia do innych dystrybutorów produktów mrożonych Hortex – Hortex w dalszym ciągu będzie aktywnie wspierał ich rozwój.

Tagi

PLIKI